Vad är impotens och varför är Eroxel en bra behandling?

Impotens är en term som används av läkare för att beskriva en mans oförmåga att erigera efter en kort tid eller ingen erektion alls. Dessa symtom kan göra det svårt att ha sex, även om den sexuella lusten, eller den så kallade libido, fortfarande finns kvar.

Erektil dysfunktion kan orsakas av psykologiska faktorer, men det är också möjligt att ha fysiska tillstånd som diabetes eller kärlförkalkning som kan utlösa impotens. Många män förknippar ordet "styrka" med fulländad sexualitet. Vad händer om allt inte går enligt planerna? Är det impotens? Många män är oroliga när de får frågor om impotens och gör felaktiga antaganden. Det kan vara mycket betryggande att ta reda på mer om ämnet och kanske avlasta dig. Även om det är mycket svårt att prata om det är det viktigt att angripa problemet vid roten. Det är därför Eroxel nu är den bästa naturliga behandlingen, den innehåller potenta ingredienser som kommer att eliminera impotens helt och hållet: Eroxel Original

Impotens: Orsaker och villkor

Det är viktigt att förstå de många komponenter som gör det möjligt att få normal erektion. En normal erektion kan endast uppnås när det komplexa nätverket av blodkärl och nerver, hormoner och muskler arbetar tillsammans i harmoni. Om något av dessa system misslyckas kommer det att leda till bristande erektion.

Det finns många fysiska och psykologiska orsaker som kan orsaka impotens. Ungefär tre fjärdedelar av de drabbade männen med erektionsproblem har en fysisk orsak. Ett fysiskt tillstånd är den vanligaste orsaken till impotens. Detta är vanligare hos män som är äldre än 50 år.

Det är möjligt att kombinera båda dessa faktorer, dvs. Det är möjligt att ha både psykiska och fysiska problem. Fysiska problem kan förvärras ytterligare av psykiska problem, t.ex. Fysiska besvär kan också förvärras av psykiska problem. Det skapar en ond cirkel: den mentala osäkerheten ökar och förstärker befintliga fysiska förhållanden, som i sin tur förvärrar osäkerheten ytterligare. Impotens främjas ytterligare av rädslan för att inte få erektion igen. Innan vi går in på de mentala orsakerna ska vi tala om de fysiska orsakerna.

Fysiska orsaker till impotens

Impotens kan orsakas av många sjukdomar. Dessa sjukdomar kan vara ofarliga eller utgöra allvarliga hälsorisker. Det är viktigt att notera att de flesta av dessa sjukdomar inte är allvarliga. Läkaren hjälper till med diagnosen. I det här fallet är det urologen. Var inte generad, den här läkaren gör inget annat på hela dagen.

Kardiovaskulär sjukdom

Hjärtsjukdomar är den främsta dödsorsaken i industriländerna och orsakar också erektil dysfunktion. Kärlförkalkning, även känd som åderförkalkning, är den vanligaste orsaken till erektil dysfunktion. Sjukdomen drabbar de inre väggarna och artärerna. Blodkärlen som försörjer dem blir gradvis smalare och blockeras så småningom av mineralavlagringar. De flesta av dessa mineraler består av kalcium och andra element.

Erektil dysfunktion är också nära kopplat till högt blodtryck och kranskärlssjukdom. Erektil dysfunktion är ofta förknippad med högt kolesterol. Förutom andra hälsoproblem kan rökning orsaka impotens. Perifer arteriell ocklusionssjukdom, som kan orsakas av cigarettrök, kan leda till det fruktade rökarbenet.

Följande är en allmän tumregel för alla sjukdomar: Om blodflödet från kroppen till penis eller ryggen är nedsatt, blir normal erektion omöjlig eller sjukdomsdrabbade personer blir inkontinenta. Det finns många andra sjukdomar som kan orsaka erektil dysfunktion, förutom de som påverkar blodkärlen.

Neuronala sjukdomar

Neuronala sjukdomar (t.ex. Erektil dysfunktion kan också orsakas av nervsjukdomar. En normal erektion kräver att nervsignaler når penis från hjärnan. Impotens kan uppstå om denna ledning störs eller förändras av multipel skleros, Parkinsons sjukdom eller stroke.

Detta gäller även för ryggmärgsskador: en sjukdom kan leda till att vissa reflexer som utlöser erektion påverkas. Paraplegiker är ett exempel på denna typ av impotens. Orsakerna behöver inte vara så allvarliga. Ett obehandlat diskbråck kan orsaka impotens.

De psykologiska orsakerna till impotens

Vissa män med impotens har inga fysiska orsaker. Detta gäller särskilt yngre män. Den grundläggande orsaken kan vara psykologisk. Vi har listat en rad möjliga orsaker till impotens.

Depression

Depression kan kännetecknas av extrem orkeslöshet och mental trötthet. Erektil dysfunktion är ett annat vanligt klagomål hos patienter med depression. Det är möjligt att behandla depression med rätt behandling. Impotens kan också behandlas.

Prestera under stress och press

Stress är en av de främsta orsakerna till sjukdom i vårt samhälle. Erektil dysfunktion är ett resultat av stress. Detta kan orsakas av vardaglig stress och av den upplevda pressen att ha sex. Som vi redan har nämnt är den onda cirkeln som uppstår känd som "erektil dysfunktion". Det är nästan omöjligt att inte drabbas av stress, vilket är anledningen till att det är så viktigt att lägga till Eroxel i din dagliga kost. Eroxel hjälper dig att återfå ditt sexliv utan att orsaka biverkningar: Eroxel Köp